Header
AgendaLinkedin

21 mrt 2013, IMaintain congres

21 mrt 2013, IMaintain congres

Op 21 maart 2013 heeft Martin van Pernis een lezing verzorgd op het IMaintain congres in de Kuip in Rotterdam. Hij sprak hier over de kracht van Techniek. 

‘I maintain’, de eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik werd gevraagd om u een paar gedachten mee te geven was de associatie met het woord ‘je maintiendrai’. We kennen het natuurlijk allemaal : ‘ik zal handhaven’. En als je dat even op je laat inwerken, dan merk je iets bijzonders. ‘Je maintiendrai’, dat klinkt bijna heroïsch, dat zouden we toch allemaal als ons ideaal willen hebben. ‘Je maintiendrai’. Sommigen, en zeker een aantal vaste personen in dit stadion zouden er zelfs een tattoo van laten maken. ‘Je maintiendrai’. En hoe zit dat nu met ‘I maintain’, of woorden als onderhoud of onderhoudsspecialist, of onderhoudssysteem. Dat zit toch anders. Zo’n tattoo lijkt toch wat minder voor de hand liggen. ‘Maintain’, ‘je maintiendrai’  is toch afkomstig van hetzelfde werkwoord. Misschien is er toch iets in die vertaling.  ‘Ik zal handhaven’  is toch anders dan ‘ik zal onderhouden’. En wees nou eerlijk : het woord handhaven wekt toch een begrip op van iets completer dan onderhoud.

De reden dat ik hier toch even over doorzaag is de waarneming dat er in de samenwerking voldoende waardering is voor zaken die met onderhoud te maken hebben. Dat geldt overigens ook voor het imago van techniek of techneuten. Een woord overigens dat ik binnen het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA niet mag uitspreken. Zegt u dit dus vooral niet aan KIVI leden en KIVI leden in de zaal. Excuses daarvoor.

Maar dan kun je je voorstellen dat de som van die twee begrippen dus onderhoudstechnicus, onderhoud en technicus,  een serieus imagoprobleem heeft. En u, wij, weten dat  dat imago niet strookt met de werkelijkheid. Immers bij de aankoop van een technisch product verwacht iedereen dat wat hij koopt zo ongeveer tot in de eeuwigheid zal functioneren. Behalve naar de garantietermijn te vragen, zijn onderhoudskosten mtbf  waarden, reparatietijden feitelijk niet of slechts aan de rand aan de orde. Maar gaat het fout dan is er altijd ergernis, gevolgd door een verwijt aan de leverancier en verwacht men een reparatie aktie in het volgende half uur en een onmiddellijk oplossen van het probleem. Discussies over een eventueel onderhoudscontract volgen dan in een aantal gevallen nog wel, maar altijd te laat.

Maintenance doe dus iets aan uw imago. Wij bij KIVI NIRIA hebben een specifieke afdeling “onderhoud” opgericht. Heeft u een HBO of universiteitsopleiding, meldt u aan bij KIVI en wordt lid van deze afdeling.

Laat mij toch nog een aantal zaken aangeven die u natuurlijk kent, maar waarvan het goed is dat u zich dat dagelijks bewust bent. De eerste is, dwing een plek af in uw research en ontwikkelafdelingen. Het beste onderhoud is geen onderhoud, zorg dus dat dat element in de produktontwikkeling is ingebakken. Speel uw rol in de inkoop van materialen en in het produktieproces. De kans om daarmee technisch onderhoud te minimaliseren is groot. Bij de inkoop van materialen, grondstoffen en onderdelen is de beschikbaarheid op wat langere termijn absoluut noodzakelijk. Laat uw inkoper dus niet alleen beslissen. Het tweede is, gooi het introverte van u af, maak uw omgeving deelgenoot van uw prachtige werk. Technici hebben nog al eens de neiging om te denken dat hun omgeving er toch niets van begrijpt en houden dan hun mond.

Als wij willen dat technici en onderhoudstechnici  niet nog schaarser worden, roep het dan van de daken hoe mooi uw beroep is en hoe noodzakelijk uw rol in de maatschappij is. Zorg dat uw kinderen, en voor enkelen ook uw kleinkinderen, techniek kunnen opsnuiven en beter in staat zijn om voor techniek te kiezen.

Laten we proberen het positieve imago van ‘Je maintiendrai’, te doen weerspiegelen op uw mooie beroep, en als iemand vraagt wat uw beroep is, probeer het met  ‘Je maintiendrai’ of in het Engels ‘I maintain’, maar dat klinkt toch wat anders.

 

1 februari 2020. Het 52-ste Wiener Ball vindt plaats in Noordwijk aan Zee

Postbus 6, 2840 AA Moordrecht
Secretariaat: js@vapecon.nl