Header
AgendaLinkedin

20 juni 2013, PWC Lezing Rotterdam

20 juni 2013, PWC Lezing Rotterdam

Op 20 juni jl. heeft Martin van Pernis via de Speakers Academy een presentatie gegeven bij PWC Rotterdam. Waar het een voorgaande keer in november 2012 in Amsterdam ging over het "Rijnlandse Model " tijdens een inleiding in het kader van het commissarissenprogramma van PWC, betrof het ditmaal het onderwerp "Risico, Reputatie en Crisis Management. Hij speelde hierbij in op de actuele gebeurtenissen bij een installatiebedrijf en een tankopslagbedrijf.

 

1 februari 2020. Het 52-ste Wiener Ball vindt plaats in Noordwijk aan Zee

Postbus 6, 2840 AA Moordrecht
Secretariaat: js@vapecon.nl