Header
AgendaLinkedin

Habitat for Humanity bouwt aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis heeft. Een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater - dat is de basis.

Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. Wereldwijd leven dankzij Habitat al meer dan 800.000 gezinnen (4 miljoen mensen) in een veilig huis. Habitat geeft de huizen niet weg, maar mensen die eerst in een krot leefden komen in aanmerking voor een lening zonder winstoogmerk en worden geholpen bij de bouw of renovatie van hun huis. Zo worden ze niet afhankelijk van de geboden hulp, maar kunnen juist op eigen kracht verder. En van de aflossingen worden weer nieuwe huizen gebouwd, zodat Habitat steeds meer mensen kan ondersteunen om zelfstandig hun leven te verbeteren. Martin van Pernis is ambassadeur van Habitat en ondersteunt de Habitat Business Club. 

De Habitat Business Club (HBC) bouwreis naar Cambodja wordt georganiseerd voor leden van de HBC die meegaan op deze specifieke bouwreis als onderdeel van hun lidmaatschap. De visie van deze specifieke bouwreis is ook juist het business element. In een andere omgeving onderling te kunnen 'sparren', ook op het zakelijke vlak, van elkaars ervaringen te kunnen leren en mogelijk nieuwe inzichten te krijgen; dit alles zorgt voor een toevoegde waarde aan deze bouwreis.

Postbus 6, 2840 AA Moordrecht
Secretariaat: js@vapecon.nl