Header
AgendaLinkedin

CV

 

Ing.  Martin C.J. van Pernis, 27 januari 1945                                                                            

Tot zijn pensionering op 1 januari 2010 bestuursvoorzitter van Siemens Nederland N.V. en president van de Siemens Groep in Nederland. De groep had in Nederland 3000 medewerkers en een omzet van 1,6 miljard Euro (2009). Na zijn HSB-B en HTS-Electrotechniek in 1971 bij Siemens in dienst gekomen. Begonnen in de telecommunicatie waarna in zoveel mogelijk gebieden kennis opgedaan: van defensie tot gebouwentechniek en van verkeerstechniek en mobiliteit tot industrie. In 1987 benoemd in de directie en in 1996 in de Raad van Bestuur in Nederland, waarvan hij in 2002 voorzitter werd. Als tegenwicht voor en in aanvulling op de techniek heeft hij altijd een scala aan nevenfuncties gehad.

 

Commissariaten : 

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Aalberts IN.V. te Utrecht

 • Voorzitter Raad van Commissarissen CM.com te Breda

 • Voorzitter Raad van Commissarissen ASM-International te Almere en lid NSR (Nomination, Selection and Remuneration) Committee.

 • Lid Advisory Board G4S Nederland

 

Maatschappelijke functies (o.m.): 

 • Voorzitter Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland (Wiener Ball)

 • Oprichter en voorzitter Ambassadors Club Nederland

 • Lid Bestuur Koning Willem I Stichting; voorzitter Bestuurs Advies Commissie

 • Lid Raad van Advies Stichting Theater op Katendrecht Walhalla

 • Voorzitter Business Club TEN)

 • Voorzitter Deskundigencommissie MKB Innovatiestimulering, topsectoren Zuid-Holland (MIT Z-H)

 

Bijzondere opdrachten:

 • 2008 Voorzitter bebnoemingscommissie Voorzitter FME-CWM, Zoetermeer

 • 2010 Voorzitter Benoemingscommissie Voorzitter ICT - Office Woerden

 • 2011/12 Voorzitter Sectorale Verkenningscommissie HBO Techniek & Natuurkunde (Commissie Van Pernis)

 • 2012-2016 Voorzitter Adviespunt Klokkenluiders in Den Haag

 

 

Voormalige functies:

 • Voorzitter Bestuur Habitat for Humanity Nederland (tot 2/2022)

 • Lid Raad van Commissarissen OptiXolar Holding B.V. en Coolback Company B.V. (tot 4/2021).

 • Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen CM Payments te Breda (tot 5/2021)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest (tot 9/2020)

 • Voorzitter Bestuur / Commissaris Sacon BV te Zwolle (tot 9/2020)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Batenburg Techniek BV te Rotterdam (tot 6/2018

 • Voorzitter Evaluatie Commissie NRPO - SIA (Stichting Innovatie Alliantie) (tot 6/2018)

 • President Koninklijk Instituut van Ingenieurs (tot 7/2016)

 • Voorzitter Commissie Advies en verwijspunt Klokkenluiders (tot 7/2016)

 • Lid Algemeen Bestuur Von Gimborn Arboretum (tot 6/2016)

 • Voorzitter Bestuur De Nederlandse Bouwpluim (tot 8/2016)

 • Vice-voorzitter Bestuur Stichting De Bouwcampus (voorheen Vernieuwing Bouw) te Delft (tot 12/2015)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Airbus Defence and Space Nederland (voorheen Dutch Space) te Leiden (tot 2015)

 • Voorzitter Bestuur Vernieuwing Bouw (tot 2015)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting St.Franciscus - Vlietland Ziekenhuisgroep in Rotterdam/Schiedam (tot 9/2014)

 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Delfland in Delft (tot 4/2014)

 • Lid Raad van Commissarissen Feyenoord Rotterdam N.V. (tot 3/2014)

 • Voorzitter bestuur Nederlands-Israëlische Kamer van Koophandel (tot 10/2013)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Den Haag Marketing (tot 11/ 2012)

 • Lid Programmacommissie Pieken in de Delta (tot 4/2011)

 • Lid Raad van Toezicht van het Mondriaan College; een Regionaal Opleiding Centrum (ROC) in Den Haag e.o. (tot 2/2011)

 • Bestuursvoorzitter Business In the Community (BIC) in Den Haag (tot 2011)

 • Lid Dagelijks Bestuur werkgeversorganisatie VNO-NCW (tot 12/2010)

 • Plv. voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Vereniging FME/CWM; de werkgeversorganisatie in de metaal- en elektro-industrie (tot 11/2010)

 • Lid Raad van Commissarissen van diverse Siemens dochterondernemingen in Nederland (tot 2010)

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Stichting Management Studies (tot 2010)

 • Lid Algemeen Bestuur ICT~Office (tot 2010)

 • Bestuurslid Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel (tot 2010)

 • Bestuurslid Vereniging De Wittenburg in Wassenaar (tot 2010)

 • Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland (NDL) (tot 2010)

 • Bestuurslid Syntens; organisatie van EZ voor innovatie in het MKB (tot 2009)

 • Bestuurslid Connekt; kennisorganisatie in Verkeer en Vervoer (tot 2008)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Protocolbureau / Internationale Protocolschool te Den Haag (tot 2016)

 • Voorzitter Commissie Belangenverstrengeling TU Delft (tot 2016)

 

Onderscheidingen:

 • Officier in de Orde van Oranje Nassau
 • Bundesverdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland
 • Erepenning van de stad Den Haag

 

Hieronder kunt u het C.V. van Martin van Pernis downloaden:

CV Martin van Pernis

Postbus 6, 2840 AA Moordrecht
Secretariaat: js@vapecon.nl