Header
AgendaLinkedin

Biografie

 

Martin C.J. van Pernis, 27 januari 1945                                                                            

Tot zijn pensionering op 27 januari 2010 bestuursvoorzitter van Siemens Nederland N.V. en president van de Siemens Groep in Nederland. De groep had in Nederland 3000 medewerkers en een omzet van 1,6 miljard Euro (2009). Na zijn HSB-B en TU/HTS-Electrotechniek studie in 1971 bij Siemens in dienst gekomen. Begonnen in de telecommunicatie waarna in zoveel mogelijk gebieden kennis opgedaan: van defensie tot gebouwentechniek en van verkeerstechniek en mobiliteit tot industrie. In 1987 benoemd in de directie en in 1996 in de Raad van Bestuur in Nederland, waarvan hij in 2002 voorzitter werd. In 2005 werd hij, namens de raad van bestuur in München, speaker voor Noord-West Europa, dat het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, de Baltische Staten en Polen omvatte. Als tegenwicht voor en in aanvulling op de techniek heeft hij altijd een scala aan nevenfuncties vervuld.

Al tijdens zijn actieve periode bij Siemens begon een tweede carriére als commissaris/toezichthouder van ondernemingen en maatschappelijke organisaties. In veel commissariaten/besturen bekleedde hij de rol van voorzitter. In die rollen werden er opmerkelijke stappen gemaakt. Hij stond aan de wieg van de fusie van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam; bracht het voormalige ruimtevaart onderdeel van Fokker, Dutch Space, onder bij het toenmalige DASA. De onderneming bleef daardoor in Nederland en draagt nu de naam Airbus Space and Defence Netherlands. Ook bracht hij, samen met de oprichter,s CM.com via de eerste SPAC in Nederland naar de beurs. Midden 2022 nam hij afscheid als president-commissaris van drie beursgenoteerde onderneming in Nederland: Aalberts Industries, ASM International en CM.com. Als voorzitter van de jury van de Koning Willem 1 stichting verkreeg hij in de afgelopen 12 jaar een breed inzicht in het Nederlandse bedrijfsleven en zag hij meer dan 90 grote en evenzovele MKB bedrijven van zeer dichtbij. Hij adviseert nog altijd bedrijven, raden van Commissarissen en opleidingsinstututen en participeert in commissaris bijeenkomsten.

Functies:

 • Diverse functies Siemens AG, München

 • CEO Siemens Nederland N.V. te Den Haag (tot 2010)

 • Speaker Siemens NorthWest Europe (tot 2010)

 • President Transrapid Netherlands (tot 2010)

 • Managing Director Simagine (tot 2009)

 

Commissariaten : 

 • President-Commissaris  Aalberts IN.V. te Utrecht (tot 5/2022)

 • President-Commissaris CM.com te Breda (tot 4/2022)

 • President-Commissaris ASM-International te Almere en lid NSR (Nomination, Selection and Remuneration) Committee.(tot 5/2022)

 • Member Advisory Board G4S Nederland

 • Commissaris OptiXolar Holding B.V. en Coolback Company B.V. (tot 4/2021).

 • President-Commissaris CM Payments te Breda (tot 5/2021)

 • Voorzitter Bestuur / Commissaris Sacon BV te Zwolle (tot 9/2020)

 • President-Commissaris Batenburg Techniek BV te Rotterdam (tot 6/2018)

 • President-Commissaris Protocolbureau / Internationale Protocolschool te Den Haag (tot 2016)
 • President-Commissaris Airbus Defence and Space Nederland (voorheen Dutch Space) te Leiden (tot 2015)

 • Commissaris Feyenoord Rotterdam N.V. (tot 3/2014)
 • Commissaris van diverse Siemens dochterondernemingen in Nederland (tot 2010)

 

Maatschappelijke functies: 

 • Voorzitter Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland (Wiener Ball) (tot 10/2022)

 • Oprichter en voorzitter Ambassadors Club Nederland

 • Lid Bestuur Koning Willem I Stichting; voorzitter Bestuurs Advies Commissie (tot 11/2022)

 • Lid Raad van Advies Stichting Theater op Katendrecht Walhalla

 • Voorzitter Business Club TEN

 • Voorzitter Deskundigencommissie MKB Innovatiestimulering, topsectoren Zuid-Holland (MIT Z-H) (tot 7/2022)

 • Voorzitter Bestuur Habitat for Humanity Nederland (tot 2/2022)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest (tot 9/2020)

 • Voorzitter Evaluatie Commissie NRPO - SIA (Stichting Innovatie Alliantie) (tot 6/2018)

 • Voorzitter Bestuur De Nederlandse Bouwpluim (tot 8/2016)

 • President Koninklijk Instituut van Ingenieurs (tot 7/2016)

 • Voorzitter Commissie Advies en verwijspunt Klokkenluiders (tot 7/2016)

 • Lid Algemeen Bestuur Von Gimborn Arboretum (tot 6/2016)

 • Vice-voorzitter Bestuur Stichting De Bouwcampus (voorheen Vernieuwing Bouw) te Delft (tot 12/2015)

 • Voorzitter Bestuur Vernieuwing Bouw (tot 2015)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting St.Franciscus - Vlietland Ziekenhuisgroep in Rotterdam/Schiedam (tot 9/2014)

 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Delfland in Delft (tot 4/2014)

 • Voorzitter bestuur Nederlands-Israëlische Kamer van Koophandel (tot 10/2013)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Den Haag Marketing (tot 11/ 2012)

 • Lid Programmacommissie Pieken in de Delta (tot 4/2011)

 • Lid Raad van Toezicht van het Mondriaan College; een Regionaal Opleiding Centrum (ROC) in Den Haag e.o. (tot 2/2011)

 • Bestuursvoorzitter Business In the Community (BIC) in Den Haag (tot 9/2011)

 • Lid Dagelijks Bestuur werkgeversorganisatie VNO-NCW (tot 12/2010)

 • Plv. voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Vereniging FME/CWM; de werkgeversorganisatie in de metaal- en elektro-industrie (tot 11/2010)

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Stichting Management Studies (tot 2010)

 • Lid Algemeen Bestuur ICT~Office (tot 2010)

 • Bestuurslid Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel (tot 2010)

 • Bestuurslid Vereniging De Wittenburg in Wassenaar (tot 2010)

 • Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland (NDL) (tot 2010)

 • Bestuurslid Syntens; organisatie van EZ voor innovatie in het MKB (tot 2009)

 • Bestuurslid Connekt; kennisorganisatie in Verkeer en Vervoer (tot 2008)

 • Voorzitter Commissie Belangenverstrengeling TU Delft (tot 2016)

 

Bijzondere opdrachten:

 • 2008 Voorzitter bebnoemingscommissie Voorzitter FME-CWM, Zoetermeer

 • 2010 Voorzitter Benoemingscommissie Voorzitter ICT - Office Woerden

 • 2011/12 Voorzitter Sectorale Verkenningscommissie HBO Techniek & Natuurkunde (Commissie Van Pernis)

 • 2012-2016 Voorzitter Adviespunt Klokkenluiders in Den Haag

 

 

Onderscheidingen:

 • Officier in de Orde van Oranje Nassau
 • Bundesverdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland
 • Erepenning van de stad Den Haag

 

Hieronder kunt u de Biography van Martin van Pernis downloaden:

Biography Martin van Pernis

Secretariaat: js@vapecon.nl