Header
AgendaLinkedin

Maatschappelijke functies (huidig)

 

Oprichter en Voorzitter Ambassadorsclub Nederland

De Ambassadorsclub Nederland biedt een platform waar (voormalig) directeur eigenaren en /of bestuurders uit het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten om met hun opgebouwde kennis en ervaring culturele instellingen te ondersteunen. Deze uitwisseling van kennis komt tot stand tijdens ontvangsten die de ACN organiseert bij de nationale culturele instellingen. Tegelijkertijd dienen deze evenementen vanzelfsprekend voor de versteviging van de onderlinge contacten van de clubleden.

www.ambassadorsclubnederland.nl

 

Lid Bestuur Koning Willem I Stichting

De Koning Willem I prijs is de nationale ondernemingsprijs die tweejaarlijks wordt toegekend door de Koning Willem I Stichting aan een geselecteerd groot bedrijf, een geselecteerd midden of klein bedrijf en de plaquette voor duurzaam ondernemerschap.

www.kw1prijs.nl

 

Lid Raad van Advies Stichting Theater op Katendrecht Walhalla

Zonder cultuur geen sociale cohesie, zoals de Rotterdamse socioloog professor Zijderveld stelt. Theater Walhalla is een belangrijke pijler gebleken in de wederopbouw en 'kanteling' van de wijk. Omdat Walhalla met haar twee vestigingen een bovenregionale functie heeft, trekt het, zoals vroeger, mensen van heinde en ver naar Katendrecht.

www.theaterwalhalla.nl

 

Voorzitter Business Club TEN

Business Club TEN is een netwerk van 'ex' ondernemers, welke elkaar maandelijks treffen bij een business lunch met een presentatie door een uitgenodigde spreker. Het lidmaatschap is op uitnodiging. 

 

 

 

 

Secretariaat: js@vapecon.nl