Header
AgendaLinkedin

Maatschappelijke functies (huidig)

 

Voorzitter Raad van Toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest

Het Rotterdams Philharmonisch is een modern orkest met sterke wortels in de traditie van de klassieke muziek en het temperament van de thuishaven Rotterdam.

www.rpho.nl

 

​Voorzitter Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland

​De Stichting Oostenrijkse Cultuur in Nederland bevordert de culturele samenwerking tussen beide landen en werkt nauw samen met de Oostenrijkse Ambassade in Nederland. De Stichting is de organisator van het jaarlijkse Wiener Ball dat in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee wordt gehouden. Tevens heeft de Stichting in 2017 het initiatief genomen voor de oprichting van de AAA-Club (Ambassadors for Austria Association). De AAA club organiseert ontvangsten en arrangementen bij culturele optredens in Nederland en Oostenrijk alsmede Zakenlunches in meerdere locaties.

www.wienerball.nl

 

Oprichter en Voorzitter Ambassadorsclub Nederland

De Ambassadorsclub Nederland biedt een platform waar (voormalig) directeur eigenaren en /of bestuurders uit het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten om met hun opgebouwde kennis en ervaring culturele instellingen te ondersteunen. Deze uitwisseling van kennis komt tot stand tijdens ontvangsten die de ACN organiseert bij de nationale culturele instellingen. Tegelijkertijd dienen deze evenementen vanzelfsprekend voor de versteviging van de onderlinge contacten van de clubleden.

www.ambassadorsclubnederland.nl

 

Voorzitter Bestuur Habitat for Humanity Nederland

Habitat for Humanity Nederland (Habitat Nederland), opgericht in 1993, is een zelfstandige en financieel onafhankelijke fondsenwervende organisatie met als missie mensen een betere toekomst te bieden met een degelijk en veilig huis als basis.Naast het werven van geld en sponsoring biedt de organisatie particulieren en bedrijven ook de mogelijkheid om als bouwreiziger een week lang huizen te bouwen samen met de toekomstige huiseigenaren en lokale arbeiders.

www.habitatforhumanity.nl

 

Lid Bestuur Koning Willem I Stichting

De Koning Willem I prijs is de nationale ondernemingsprijs die tweejaarlijks wordt toegekend door de Koning Willem I Stichting aan een geselecteerd groot bedrijf, een geselecteerd midden of klein bedrijf en de plaquette voor duurzaam ondernemerschap.

www.kw1prijs.nl

 

Lid Raad van Advies Stichting Theater op Katendrecht Walhalla

Zonder cultuur geen sociale cohesie, zoals de Rotterdamse socioloog professor Zijderveld stelt. Theater Walhalla is een belangrijke pijler gebleken in de wederopbouw en 'kanteling' van de wijk. Omdat Walhalla met haar twee vestigingen een bovenregionale functie heeft, trekt het, zoals vroeger, mensen van heinde en ver naar Katendrecht.

www.theaterwalhalla.nl

 

Voorzitter Business Club TEN

Business Club TEN is een netwerk van 'ex' ondernemers, welke elkaar maandelijks treffen bij een business lunch met een presentatie door een uitgenodigde spreker. Het lidmaatschap is op uitnodiging. 

 

Voorzitter Deskundigencommissie MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT-ZH)

MKB Innovatiestimulering regio- en topsectoren (MIT) is een onderdeel van de samenwerkingsagenda van de provincies, het ministerie Economische Zaken en Topsectoren. De MIT regeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De onafhankelijke deskundigencommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de R&D samenwerkingsprojectaanvragen. De deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de in de subsidieregeling MIT Zuid-Holland gedefinieerde criteria en geeft een zwaarwegend advies aan de provincie.

www.zuid-holland.nl

 

 

Postbus 6, 2840 AA Moordrecht
Secretariaat: js@vapecon.nl