Header
AgendaLinkedin

Op 4 februari tijdens de Dag van de Ingenieur in Delft, ontving Martin van Pernis, uit handen van de huidige president  Joanne Meyboom. Hier de condsiderans van de Commissie Onderscheidingen. 

Commissie onderscheidingen.

Considerans voor het verlenen van het erelidmaatschap aan  MARTIN VAN PERNIS.
 
Ing. Martin C.J. van Pernis is van 2010 tot 2016 President van KIVI geweest. Hij heeft KIVI goed geleid en veel tijd en moeite gegeven aan de groei en bloei van het instituut.
Martin werd in 1945 geboren in Den Haag en heeft daar de HTS-E doorlopen. Daarna heeft hij verschillende opleidingen en studies gedaan.
In 1971 trad hij in dienst van Siemens Nederland en doorliep verschillende managementfuncties om in 1996 lid van de Raad van Bestuur Siemens Nederland te worden. In de periode 2003 tot zijn pensionering in 2010 was hij voorzitter van deze RvB.
Naast zijn functie bij Siemens zat Martin van Pernis in vele raden van commissarissen, zoals bij Dutch Space, Batenburg, Feyenoord, Syntens en Aalberts.
Daarnaast bekleedde hij een groot aantal maatschappelijke functies, waaronder lid Dagelijks Bestuur VNO, Algemeen Bestuur FME en de Raden van Toezicht van GGZ Delfland, Nederland Distributieland, Den Haag Marketing en het Mondriaan College.
Op het gebied van steunen en bevorderen van de techniek in Nederland heeft Martin van Pernis veel inspanningen geleverd, onder meer als voorzitter bestuur “vernieuwing bouw”, voorzitter verkenningscommissie HBO Techniek en Natuurkunde, lid commissie “Pieken in de Delta” en lid bestuur ICT-office.
Tijdens zijn presidentschap van KIVI is de naam KIVI NIRIA weer teruggebracht naar KIVI, is de veel publiciteit opleverende “Prins Friso Ingenieursprijs” ingesteld, is het chartered engineers systeem opgezet en is een nieuwe directeur aangesteld.
 
De speech welke Van Pernis hield ter gelegenheid van de uitreiking is te vinden bij publicaties.
Secretariaat: js@vapecon.nl